2017-07-07 11:18

2017-07-07 11:19

Mottagning till sommarkvalitetsauktionen pågår

Karlstad-Hammarö Auktionsverk
Skoghall