2017-07-15 06:00

2017-07-15 06:00

Tack Björn Samuelsson

DEMOKRATI

Vill Tacka Björn Samuelsson (S) för hans debattartikel i NWT fredag 7 juli där han redogjorde för vad demokrati innebär. Tror många har glömt innebörden av detta självklara ord. Att man sen har invändningar o synpunkter hör ju också till demokrati och fritt tänkande, men när man kommer med hot och ren personförföljelse har det gått för långt. Typ det som vissa SD-anhängare, nynazister och andra sysslar med.

Varit en del tyckande angående moskébygge och islam på sista tiden, men frågan är om inte största hotet mot demokrati kommer från nazistanhängare. Senaste exemplet är ju från kommunalfullmäktiges sammanträde i Karlstad och fler lär det ju bli om dessa personer får härja fritt.

Draken

Vill Tacka Björn Samuelsson (S) för hans debattartikel i NWT fredag 7 juli där han redogjorde för vad demokrati innebär. Tror många har glömt innebörden av detta självklara ord. Att man sen har invändningar o synpunkter hör ju också till demokrati och fritt tänkande, men när man kommer med hot och ren personförföljelse har det gått för långt. Typ det som vissa SD-anhängare, nynazister och andra sysslar med.

Varit en del tyckande angående moskébygge och islam på sista tiden, men frågan är om inte största hotet mot demokrati kommer från nazistanhängare. Senaste exemplet är ju från kommunalfullmäktiges sammanträde i Karlstad och fler lär det ju bli om dessa personer får härja fritt.

Draken

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.